کتاب‌ها

نمایش 1 تا 16 مورد از کل 16 مورد

فلسفه تطبیقی و میان فرهنگی (چالش‌ها و کاوش‌ها)

فلسفه تطبیقی و میان فرهنگی (چالش‌ها و کاوش‌ها)

ناشر : انتشارات نقد فرهنگ

نویسنده (ها) : محمدحسن یعقوبیان
کلام شیعه در پژوهش‌های غربی (دوره دو جلدی)

کلام شیعه در پژوهش‌های غربی (دوره دو جلدی)

ناشر : مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

نویسنده (ها) : سیدرضا قائمی، محمدرضا امین

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۹

موجبات محرمات ابدی

موجبات محرمات ابدی

ناشر : مدرسه‌عالی شهید مطهری

نویسنده (ها) : داود حسن پور

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۹

نکاح معاطاتی در اسلام

نکاح معاطاتی در اسلام

ناشر : میعاد اندیشه

نویسنده (ها) : مرتضی چیت‌سازیان، مصطفی شاکری

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۸

لوامع الأسرار فی شرح مطالع الأنوار

لوامع الأسرار فی شرح مطالع الأنوار

ناشر : مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

نویسنده (ها) : قطب‌الدین محمد بن محمد‌ الرازی
مترجم (ها) : علی‌ اصغر جعفری‌ولنی

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸

فلسفه در آئینه‌ء منطق به روایت بدایه الحکمه

فلسفه در آئینه‌ء منطق به روایت بدایه الحکمه

ناشر : انتشارات مدرسه‌عالی شهیدمطهری (ره)

نویسنده (ها) : علی‌ اصغر جعفری‌ولنی

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸

روش‌شناسی پژوهش‌های فلسفی

روش‌شناسی پژوهش‌های فلسفی

ناشر : ققنوس

نویسنده (ها) : علی‌ اصغر جعفری‌ولنی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷

کتاب منطق استنباط جلد دوم ( اصول فقه)، مباحث اصول عملیه و تعارض ادله

کتاب منطق استنباط جلد دوم ( اصول فقه)، مباحث اصول عملیه و تعارض ادله

ناشر : مجمع علمی و فرهنگی مجد

نویسنده (ها) : سیدعلیرضا فروغی

تاریخ انتشار : مهر ۱۳۹۵

فقه استدلالی مباحث شروط مکاسب شیخ انصاری (متون فقه کارشناسی ارشد و دکتری)

فقه استدلالی مباحث شروط مکاسب شیخ انصاری (متون فقه کارشناسی ارشد و دکتری)

ناشر : مجمع علمی و فرهنگی مجد

نویسنده (ها) : سیدعلیرضا فروغی

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۷

حقیقت وحی با تأکید بر دیدگاه فلاسفه

حقیقت وحی با تأکید بر دیدگاه فلاسفه

ناشر : سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نویسنده (ها) : محمدحسن یعقوبیان

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۸

رنسانس قدسی: نقد و بررسی عرفان‌های نوظهور و جنبش‌های نوین دینی (NRM) در جهان معاصر

رنسانس قدسی: نقد و بررسی عرفان‌های نوظهور و جنبش‌های نوین دینی (NRM) در جهان معاصر

ناشر : وثوق

نویسنده (ها) : محمدحسن یعقوبیان

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۵

خطّ امان؛ پژوهشی در موعود ادیان: گفت‌وگوها

خطّ امان؛ پژوهشی در موعود ادیان: گفت‌وگوها

ناشر : مدرسه‌عالی شهیدمطهری(ره)

نویسنده (ها) : محمد امامی کاشانی

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۸۹

خطّ امان؛ پژوهشی در موعود ادیان: دلایل عقلی و فلسفی

خطّ امان؛ پژوهشی در موعود ادیان: دلایل عقلی و فلسفی

ناشر : مدرسه‌عالی شهیدمطهری(ره)

نویسنده (ها) : محمد امامی کاشانی

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۸۹

الإستطاعه فی الحج «الفقه الإستدلالی»

الإستطاعه فی الحج «الفقه الإستدلالی»

ناشر : انتشارات زیارت

نویسنده (ها) : داود حسن پور

تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۷

تأسیس و تحولات مدرسه‌عالی شهیدمطهری: (مسجد و مدرسه‌عالی سپه‌سالار)

تأسیس و تحولات مدرسه‌عالی شهیدمطهری: (مسجد و مدرسه‌عالی سپه‌سالار)

ناشر : سازمان زیباسازی شهر تهران

نویسنده (ها) : سیدابوالقاسم نقیبی، عباس احمدوند

تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷

دین و باور دینی در اندیشه ویتگنشتاین

دین و باور دینی در اندیشه ویتگنشتاین

ناشر : نشر نگاه معاصر

نویسنده (ها) : عطیه زندیه