لوامع الأسرار فی شرح مطالع الأنوارنویسنده (ها) : علی‌ اصغر جعفری‌ولنی
ناشر : دانشگاه تهران
تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸
شابک : ۰- ۶۷۱۰- ۰۳- ۹۶۴- ۹۷۸
سال اولین نوبت : ۱۳۹۳
آخرین نوبت چاپ : ۴
تعداد صفحات : ۷۸۰
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: