رشته‌های تحصیلی

 

پایان‌نامه‌ها

 

تاریخچه مدرسه‌عالی شهید مطهری(ره)

بنای مدرسه‌عالی شهید مطهری (ره) به وسیله میرزا حسین‌خان سپهسالار در سال ۱۲۹۶ ه.ق (۱۲۵۷ ه.ش) بر اساس نهاد وقف، بنیان نهاده شده است و پس از مدتی وقفه در سال ۱۳۰۳ ه.ق (۱۲۶۱ ه.ش) اتمام پذیرفت.

درباره مؤسس: حاج میرزا حسین‌خان سپهسالار در اواخر سال ۱۲۴۱ ه.ق در قزوین به دنیا آمد. پدرش، میرزا نبی‌خان، از رجال دربار قاجاریه و فرزند ابوالقاسم خان مازندرانی بود که به قزوین آمد و در آنجا سکونت گزید و بعداً فرزندان او به قزوینی اشتهار یافته‌اند. او که فرزند ارشد خانواده بوده تحصیلات ابتدائی خود را در قزوین به انجام رساند و به مدرسه دارالفنون تهران راه یافت و زبان فرانسه و علوم ریاضی را فراگرفت و در سال ۱۲۵۵ ه.ق با سمت منشی‌گری به میرزا باقر ملک‌الکتاب سپرده شد و بعد از چند سال نیز به استخدام وزارت خارجه درآمد. میرزا حسین‌خان نزد میرزا جعفرخان مشیرالدوله که یکی از پنج جوان اعزامی به لندن در سال ۱۲۳۰ ه.ق بود علوم جدید را فراگرفت و پس از مدتی همراه برادر کوچکش، یحیی، برای تحصیل عازم فرانسه گردید. میرزا حسین‌خان سپهسالار منظور نظر میرزا تقی‌خان امیرکبیر بوده و تحت تربیت او قرار گرفته است.

معاونت‌ها