خطّ امان؛ پژوهشی در موعود ادیان: دلایل عقلی و فلسفیگروه‌ها : گروه فقه و حقوق
نویسنده (ها) : محمد امامی کاشانی
ناشر : مدرسه‌عالی شهیدمطهری(ره)
تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۸۹
شابک : ۳- ۵۷- ۵۱۸۳- ۶۰۰- ۹۷۸
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۹
آخرین نوبت چاپ : ۱
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۴۷۴
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: