خطّ امان؛ پژوهشی در موعود ادیان: گفت‌وگوهاگروه‌ها : گروه فقه و حقوق
نویسنده (ها) : محمد امامی کاشانی
ناشر : مدرسه‌عالی شهیدمطهری(ره)
تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۸۹
شابک : ۶- ۵۶- ۵۱۸۳- ۶۰۰- ۹۷۸
سال اولین نوبت : ۱۳۸۹
آخرین نوبت چاپ : ۱
تعداد صفحات : ۴۶۸
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: