فقه استدلالی مباحث شروط مکاسب شیخ انصاری (متون فقه کارشناسی ارشد و دکتری)گروه‌ها : گروه فقه و حقوق
نویسنده (ها) : سیدعلیرضا فروغی
ناشر : مجمع علمی و فرهنگی مجد
تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۷
شابک : ۹- ۹۸۳- ۱۹۳- ۶۰۰- ۹۷۸
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۷
آخرین نوبت چاپ : ۱
تعداد صفحات : ۲۳۲
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: