آیین نامه‌ها و فرم‌ها- تحصیلات تکمیلی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
صفحه حق معنویتحصیلات تکمیلی
فرم اصالت اثرتحصیلات تکمیلی
فرم طرح درخواست در کمیسیون موارد خاصتحصیلات تکمیلی
دستورالعمل ثبت‌نام در سامانه سجادتحصیلات تکمیلی
تحویل نسخه رساله دکتریتحصیلات تکمیلی
تحویل نسخه پایان‌نامهتحصیلات تکمیلی
طرح تفصیلی (طرح‌نامه‌ی پژوهش دانشجویی)تحصیلات تکمیلی
طرح اجمالی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد/ رساله دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم تمدید سنوات قدیمتحصیلات تکمیلی
آیین‌نامه اجزاء پایان‌نامه، نحوه نگارش و ترتیب منطقی آنتحصیلات تکمیلی۱۵ مرداد ۱۳۹۹
آیین‌نامه‌های‌ شورای تصویب عنوان رساله و پایان‌نامه ۱۳۹۹/۰۵/۱۵تحصیلات تکمیلی۱۵ مرداد ۱۳۹۹
درخواست برگزاری جلسه دفاع رساله دکتریتحصیلات تکمیلی
درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع رساله دکتریتحصیلات تکمیلی
درخواست برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی‌ارشدتحصیلات تکمیلی
گزارش پیشرفت رساله دکتریتحصیلات تکمیلی
گزارش پیشرفت پایان‌نامه کارشناسی‌ارشدتحصیلات تکمیلی