آیین نامه‌ها و فرم‌ها- تحصیلات تکمیلی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
شیوه‌نامه اخذ واحد، تصویب و ارزشیابی پایان‌نامه کارشناسی ارشد (آذرماه ۱۴۰۲)شیوه‌نامه اخذ واحد، تصویب و ارزشیابی پایان‌نامه کارشناسی ارشد (آذرماه ۱۴۰۲)مقطع کارشناسی‌ارشد۳۰ آبان ۱۴۰۲
آیین‌نامه اجزاء پایان‌نامه، نحوه نگارش و ترتیب منطقی آنآیین‌نامه اجزاء پایان‌نامه، نحوه نگارش و ترتیب منطقی آنمقطع کارشناسی‌ارشد۱۵ مرداد ۱۳۹۹
آیین‌نامه‌های‌ شورای تصویب عنوان رساله و پایان‌نامه ۱۳۹۹/۰۵/۱۵آیین‌نامه‌های‌ شورای تصویب عنوان رساله و پایان‌نامه ۱۳۹۹/۰۵/۱۵تحصیلات تکمیلی۱۵ مرداد ۱۳۹۹
طرح اجمالی گروه فلسفهطرح اجمالی گروه فلسفهمقطع دکتری
طرح تفصیلی (طرح‌نامه‌ی پژوهش دانشجویی)طرح تفصیلی (طرح‌نامه‌ی پژوهش دانشجویی)مقطع دکتری
طرح اجمالی گروه فقهطرح اجمالی گروه فقهمقطع دکتری
آیین‌نامه اجزاء رساله، نحوه نگارش و ترتیب منطقی آنآیین‌نامه اجزاء رساله، نحوه نگارش و ترتیب منطقی آنمقطع دکتری
صفحه حق معنویصفحه حق معنویمقطع دکتری
صفحه اصالت اثرصفحه اصالت اثرمقطع دکتری
راهنمای تدوین پیشنهاده (پروپوزال)راهنمای تدوین پیشنهاده (پروپوزال)مقطع دکتری
فرم توافقنامه ثبت‌نامفرم توافقنامه ثبت‌ناممقطع دکتری
کاربرگ شورای بررسی موارد خاصکاربرگ شورای بررسی موارد خاصمقطع دکتری
مدارک تمدید سنواتمدارک تمدید سنواتمقطع دکتری
مدارک تمدید سنواتمدارک تمدید سنواتمقطع کارشناسی‌ارشد
کاربرگ شورای بررسی موارد خاصکاربرگ شورای بررسی موارد خاصمقطع کارشناسی‌ارشد
پیش نویس تعهد محضریپیش نویس تعهد محضریمقطع دکتری
طرح اجمالی گروه فلسفهطرح اجمالی گروه فلسفهمقطع کارشناسی‌ارشد
فرم تمدید سنواتفرم تمدید سنواتتحصیلات تکمیلی
فرم توافقنامه ثبت‌نامفرم توافقنامه ثبت‌ناممقطع کارشناسی‌ارشد
فرم اصلاح رساله دکتریفرم اصلاح رساله دکتریمقطع دکتری