آیین نامه‌ها و فرم‌ها- تحصیلات تکمیلی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
آیین‌نامه اجزاء پایان‌نامه، نحوه نگارش و ترتیب منطقی آنتحصیلات تکمیلی۱۵ مرداد ۱۳۹۹
آیین‌نامه‌های‌ شورای تصویب عنوان رساله و پایان‌نامه ۱۳۹۹/۰۵/۱۵تحصیلات تکمیلی۱۵ مرداد ۱۳۹۹
پیش نویس تعهد محضریتحصیلات تکمیلی
فرم شورای بررسی موارد خاصتحصیلات تکمیلی
مدارک تمدید سنواتتحصیلات تکمیلی
طرح اجمالی گروه فلسفه - کارشناسی‌ارشد/ رساله دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم تمدید سنواتتحصیلات تکمیلی
فرم توافقنامه ثبت نامتحصیلات تکمیلی
فرم اصلاح رساله دکتریمقطع دکتری
فرم اصلاح پایان نامه کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی‌ارشد
راهنمای تدوین طرح نامه پژوهشیتحصیلات تکمیلی
فرم تحویل نسخ رساله دکتریمقطع دکتری
فرم تحویل نسخ پایان نامه کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی‌ارشد
صفحه اصالت اثرتحصیلات تکمیلی
صفحه حق معنویتحصیلات تکمیلی
فرم تغییر عنوان رساله دکتریمقطع دکتری
فرم تغییر عنوان پایان نامه کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی‌ارشد
گزارش پیشرفت رساله دکتریمقطع دکتری
گزارش پیشرفت پایان نامه کارشناسی ارشدمقطع کارشناسی‌ارشد
طرح تفصیلی (طرح‌نامه‌ی پژوهش دانشجویی)تحصیلات تکمیلی