آیین نامه‌ها و فرم‌ها- تحصیلات تکمیلی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
گزارش پیشرفت پایان‌نامه کارشناسی‌ارشدتحصیلات تکمیلی
گزارش پیشرفت رساله دکتریتحصیلات تکمیلی
درخواست برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی‌ارشدتحصیلات تکمیلی
درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع رساله دکتریتحصیلات تکمیلی
درخواست برگزاری جلسه دفاع رساله دکتریتحصیلات تکمیلی
فرم تمدید سنوات قدیمتحصیلات تکمیلی
طرح اجمالی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد/ رساله دکتریتحصیلات تکمیلی
طرح تفصیلی (طرح‌نامه‌ی پژوهش دانشجویی)تحصیلات تکمیلی
تحویل نسخه پایان‌نامهتحصیلات تکمیلی
تحویل نسخه رساله دکتریتحصیلات تکمیلی
دستورالعمل ثبت‌نام در سامانه سجادتحصیلات تکمیلی
فرم طرح درخواست در کمیسیون موارد خاصتحصیلات تکمیلی
فرم اصالت اثرتحصیلات تکمیلی
صفحه حق معنویتحصیلات تکمیلی
آیین‌نامه‌های‌ شورای تصویب عنوان رساله و پایان‌نامه ۱۳۹۹/۰۵/۱۵تحصیلات تکمیلی۱۵ مرداد ۱۳۹۹
آیین‌نامه اجزاء پایان‌نامه، نحوه نگارش و ترتیب منطقی آنتحصیلات تکمیلی۱۵ مرداد ۱۳۹۹