آیین نامه‌ها و فرم‌ها- تحصیلات تکمیلی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین‌نامه اجزاء پایان‌نامه، نحوه نگارش و ترتیب منطقی آنتحصیلات تکمیلی۱۵ مرداد ۱۳۹۹
آیین‌نامه‌های‌ شورای تصویب عنوان رساله و پایان‌نامه ۱۳۹۹/۰۵/۱۵تحصیلات تکمیلی۱۵ مرداد ۱۳۹۹
تحویل نسخه پایان‌نامهتحصیلات تکمیلی
تحویل نسخه رساله دکتریتحصیلات تکمیلی
درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع رساله دکتریتحصیلات تکمیلی
درخواست برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی‌ارشدتحصیلات تکمیلی
درخواست برگزاری جلسه دفاع رساله دکتریتحصیلات تکمیلی
دستورالعمل ثبت‌نام در سامانه سجادتحصیلات تکمیلی
صفحه حق معنویتحصیلات تکمیلی
طرح اجمالی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد/ رساله دکتریتحصیلات تکمیلی
طرح تفصیلی (طرح‌نامه‌ی پژوهش دانشجویی)تحصیلات تکمیلی
فرم اصالت اثرتحصیلات تکمیلی
فرم تمدید سنوات قدیمتحصیلات تکمیلی
فرم طرح درخواست در کمیسیون موارد خاصتحصیلات تکمیلی
گزارش پیشرفت پایان‌نامه کارشناسی‌ارشدتحصیلات تکمیلی
گزارش پیشرفت رساله دکتریتحصیلات تکمیلی