معاونت پژوهشی و فناوری - آرشیو

مجموعه نشست‌های «از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی»

مجموعه نشست‌های «از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی»

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در ادامه مجموعه نشست‌های «علم و جامعه» از این هفته در کنار نشست‌های نقد کتاب، نشست‌های ایده‌پردازی را با عنوان «از آموزش عالی کلاسیک به آموزش عالی الکترونیکی» نیز برگزار می‌کند.

ادامه مطلب