اطلاعیه

اطلاعیه شماره ۲ نحوه ثبت نام از پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال ۹۸

پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۸ لازم است قبل از مراجعه حضوری جهت ثبت نام از روز شنبه مورخ ۲۳ شهریور ۹۸ با مراجعه به سایت گلستان این دانشگاه و مطالعه راهنمای ثبت نام نسبت به پذیرش غیرحضوری اقدام نمایید.

ادامه مطلب

اطلاعیه شماره ۴ - مدارک مورد نیاز جهت مصاحبه کارشناسی ارشد سال ۹۸

داوطلبانی که در آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد ۹۸ دانشگاه شهید مطهری شرکت نموده اند بایستی فرمهای پیوست این اطلاعیه را پس از دانلود و پرینت تکمیل نموده و با مدارک ذکر شده در فرم پیوست این اطلاعیه، در روز مصاحبه همراه بیاورند.

ادامه مطلب