آموزش و تحصیلات تکمیلی - آرشیو

تسهیلات صندوق رفاه دانشجویی سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

تسهیلات صندوق رفاه دانشجویی سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

وام‌های تحصیلی ، ازدواج، عتبات عالیات ، ودیعه مسکن متأهلی، ضروری، ویژه دکتری. لازم به ذکر است ثبت‌نام و تشکیل پرونده در سامانه پورتال دانشجویی توسط خود دانشجو انجام می‌پذیرد و بعد از ارائه مدارک به دفتر معاونت دانشجویی در زمان یادشده ثبت نهایی می‌شود

ادامه مطلب