اطلاعیه شماره ۲ - نحوه پذیرش غیرحضوری پذیرفته‌شدگان مقطع دکتری سال تحصیلی ۱۴۰۳- ۱۴۰۲

تعداد بازدید:۶۱۷
انجام پذیرش اینترنتی از پذیرفته‌شدگان مقطع دکتری سال تحصیلی ۱۴۰۳- ۱۴۰۲

ضمن تبریک به پذیرفته‌شدگان مقطع دکتری سال ۱۴۰۲ دانشگاه شهید مطهری

به منظور انجام پذیرش غیرحضوری برخط (آنلاین)، پس از مطالعه راهنمای پیوست نسبت به انجام پذیرش اقدام نمایید.


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ مقطع دکتری راهنمای پذیرش غیرحضوری مدرسه‌عالی و دانشگاه شهید مطهری (ره)