درآمدی بر فقه طریقت (فقه السلوک)

Mysticism behavior rulesنویسنده (ها) : مرتضی کربلایی
morteza karbalaee
ناشر : مدرسه‌عالی شهید مطهری
تاریخ انتشار : خرداد ۱۴۰۰
شابک : 978-600-5183-53-5
تعداد صفحات : ۲۱۵
مرحله تولید : چاپ شده

فهرست مطالب

فهرست مطالب      5

مقدمه ناشر           9

مقدمه     10

فصل اول: درآمد    27

فکر       28

معنای لغوی          28

معنای اصطلاحی     29

در منطق  29

در تصوف و عرفان اسلامی    29

تصوف    31

معنای لغوی          31

معنای اصطلاحی     31

عرفان     33

معنای لغوی          33

معنای اصطلاحی     33

ابعاد تصوف و عرفان اسلامی  35

عرفان عملی          35

عرفان نظری          36

عرفان ادبی           37

عرفان و شریعت      38

عرفان و تربیت انسانها           39

چیستی طریقت       40

شکلگیری طرایق صوفیانه       43

جایگاه پیر در تربیت عرفانی    49

ولایت در تصوف و عرفان اسلامی        52

ولایت شمسیه و ولایت قمریه  53

فصل دوم: پیشینۀ تاریخی آموزۀ صورت فکریه      59

مقدمه     60

نقشبندیه   75

نعمةاللهیه 82

کبرویه    98

دیدگاه علامه سید محمدمهدی طباطبائی «بحرالعلوم»           115

فصل سوم:حکمت‌های سلوکی آموزه صورت فکریه           125

مقدمه     126

واسطه بودن مرشد برای نزول فیوضات معنوی بر قلب مرید     129

رفع تفرقه و نفی خواطر         132

استمداد از شیخ و نبی         134

فناء فی الشیخ و فناء فی الله     137

حصول جذبه         139

تمثل صورت ملکوتیشیخ و ظهورحقیقتنورانیوجهاللهاعظم      141

فصل چهارم:مستندات دینی آموزۀ صورت فکریه   147

مقدمه     148

آیات      149

یا ایها الذین امنوا اصبروا و صابروا و رابطوا »       150

یا ایها الذین امنوا اتقوا و کونوا مع الصادقین»       153

یا ایهاالذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیلة »     155

یا ایها الذین امنوا واستعینوا بالصبر والصلوة »       156

واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغدَوة والعشی »        156

آیات مربوط به «سکینه»         157

روایات    160

حدیث «فقه الرضا »          160

فرازی از خطبه حضرت علیدر مورد فواید ذکر و فضیلت ذکر و اهل ذکر       161

اخباری دربارۀ انسان کامل به‌عنوان مظهر اتمّ حق تعالی         162

اخباری دربارۀ مقام نورانیت ائمه اطهار             165

فصل پنجم: جمع‌بندی و بررسی            169

مقدمه     170

بررسی آیات و روایات          177

سایر حکمتهای سلوکی آموزه صورت فکریه        187

همّت گرفتن مرید   188

احساس همراهی مرشد با مرید 188

حصول آرامش قلبی مرید      189

نتیجه‌گیری            193

مبانی حکمی ـ عرفانی آموزه صورت فکریه         194

1 (ولایت شمسیه و قمریه»    194

2) حضرت خیال» 194

3)حقیقت جامع بودن انسان»            195

سخن آخر            197

نقد و آسیب شناسی  201

منابع       212

ارسال با ایمیل: