الإستطاعه فی الحج «الفقه الإستدلالی»گروه‌ها : گروه فقه و حقوق
نویسنده (ها) : داود حسن پور
ناشر : انتشارات زیارت
تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۷
شابک : ۱- ۶۹- ۸۵۲۵- ۶۰۰- ۹۷۸
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۷
آخرین نوبت چاپ : ۱
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۱۷۶
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: