برنامه مراجعه حضوری دانشجویان واحد برادران تهران جهت رفع اشکال دروس نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸

۱۱ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۱:۳۶ اخبار اطلاعیه گروه فلسفه و کلام
تعداد بازدید:۴۹۰

با توجه به برگزاری غیرحضوری دروس نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ دانشجویان می‌توانند جهت رفع اشکال حضوری دروس، طبق جدول زمان‌بندی ذیل از تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۷ به اعضای هیئت‌علمی گروه فلسفه و کلام واحد برادران تهران مراجعه نمایند.

استاد

روز

ساعت

جناب آقای دکتر جعفری

یکشنبه تا سه‌شنبه

۱۵-۱۳

جناب آقای دکتر ساعتچی

یکشنبه تا سه‌شنبه

۱۲-۱۰

جناب آقای دکتر قائمی

یکشنبه تا سه‌شنبه

۱۲-۱۰

جناب آقای دکتر یعقوبیان

یکشنبه تا سه‌شنبه

۱۲-۱۰

 

کلید واژه ها: مدرسه‌عالی و دانشگاه شهیدمطهری گروه فلسفه و کلام