اطلاعیه شماره ۱ - شرایط و منابع مصاحبه اختصاصی کارشناسی‌ارشد سال ۱۴۰۰

تعداد بازدید:۲۱۹۲
اطلاعیه شماره ۱ - شرایط و منابع آزمون اختصاصی کارشناسی‌ارشد سال ۱۴۰۰

داوطلبان شرکت در آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد سال ۰۱-۱۴۰۰ دانشگاه شهید مطهری برای اطلاع از شرایط، منابع و سایر موارد اطلاعیه ذیل را دانلود و مطالعه نمایید.


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نیمسال اول مقطع کارشناسی‌ارشد اطلاعیه شماره ۱ زمان ثبت‌نام و منابع آزمون اختصاصی