اطلاعیه شماره ۵ - زمان برگزاری آزمون اختصاصی دکتری ۰۱-۱۴۰۰

تعداد بازدید:۶۰۳
اطلاعیه شماره ۵ - زمان برگزاری آزمون اختصاصی دکتری ۰۱-۱۴۰۰
اطلاعیه شماره ۵ - زمان برگزاری آزمون اختصاصی دکتری ۰۱-۱۴۰۰

اطلاعیه شماره ۵ - آزمون اختصاصی دکتری ۰۱-۱۴۰۰

زمان برگزاری آزمون اختصاصی دکتری ۰۱-۱۴۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۹ خردادماه و ساعت شروع آزمون ۹ صبح و مدت‌زمان آن دو ساعت است.

کلید واژه ها: مدرسه‌عالی و دانشگاه شهیدمطهری زمان برگزاری آزمون اختصاصی مقطع دکتری سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ اطلاعیه شماره ۵