جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد آقای میثم عباسی لاهرودی

۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۹:۳۸ کد : ۱۹۷۵ اطلاعیه جلسات دفاع
تعداد بازدید:۳۹۰

جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق جزا

معاونت در جرایم سایبری از منظر فقه و حقوق ایران

میثم عباسی لاهرودی

استاد راهنما

دکتر مرتضی چیت‌سازیان

 استاد مشاور

دکتر محمد رسائی

اساتید داور

دکتر محمد بهرامی خوشکار           دکتر حسین اسد زاده

زمان و مکان

سالن جلسات: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | ۱۳:۰۰

کلید واژه ها: رشته فقه و حقوق جزا مقطع کارشناسی‌ارشد جلسه دفاع پایان‌نامه گروه فقه و حقوق