اطلاعیه جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد خانم عرفانه ملکیان دماوندی

۲۶ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۰:۲۸ کد : ۱۸۲۵ اطلاعیه جلسات دفاع
تعداد بازدید:۳۹۶

جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق جزا

اصول سیاست جنایی تقنینی از دیدگاه قرآن کریم

 

عرفانه ملکیان دماوندی

استاد راهنما

دکتر سید علیرضا فروغی

 استاد مشاور

دکتر امیرحسن نیاز پور

اساتید داور

دکتر سید ابوالقاسم نقیبی           دکتر محمد رسائی

زمان و مکان

سالن جلسات: ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ | ۰۸:۰۰

کلید واژه ها: گروه فقه و حقوق مقطع کارشناسی‌ارشد رشته فقه و حقوق جزا جلسه دفاع پایان‌نامه