قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه شهیدمطهری و واحدهای تابعه

کلیه دانشجویان دانشگاه شهیدمطهری در تمامی مقاطع و رشته‌ها لازم است نسبت به تطبیق انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸ با دروس ثبت‌شده در سیستم گلستان اقدام نمایند.

کلیه دانشجویان دانشگاه شهیدمطهری در تمامی مقاطع و رشته‌ها لازم است نسبت به تطبیق انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸ با دروس ثبت‌شده در سیستم گلستان اقدام نمایند و در صورت هرگونه مغایرت حداکثر تا روز دوشنبه مورخ ۴ آذرماه ۱۳۹۸ به آموزش واحد تابعه خود اطلاع دهند، عواقب ناشی از عدم دقت در تطبیق دروس انتخابی به عهده دانشجو می‌باشد.

کلید واژه ها: مدرسه‌عالی و دانشگاه شهید مطهری معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ نیمسال اول