برنامه امتحانی میان نیمسال مقطع کارشناسی واحد برادران تهران

تعداد بازدید:۵۴۱
بمنظور اطلاع از زمان برگزاری امتحانات میان نیمسال مقطع کارشناسی واحد برادران تهران فایل پیوست را دانلود نمایید.

-  کلیه امتحانات در ساعت درسی مربوطه برگزار می‌شود، به‌غیراز امتحاناتی که ساعات آن مشخص گردیده است.

-  تاریخ امتحانات به‌هیچ‌عنوان تغییر نخواهد کرد.

-  امتحانات تکرار نمی‌شود.

-  دانشجویانی که در امتحانات میان‌ترم غیبت نمایند، سهم نمره میان‌ترم را از دست می‌دهند.

-  سهم امتحانات میان‌ترم ۵ نمره می‌باشد و امتحانات پایان‌ترم از ۱۵ نمره محاسبه می‌شود.

-  برنامه امتحانات در قسمت اطلاعیه سیستم جامع آموزشی گلستان به آدرس www.golestan.motahari.ac.ir قرارگرفته است.