بازدید طلاب و دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد مدرسه‌عالی شهید مطهری از صحن علنی و موزه مجلس شورای اسلامی

تعداد بازدید:۲۲۹
دانشجویان و طلاب مدرسه‌عالی شهید مطهری طی برنامه‌ای که از سوی معاونت آموز طلاب، دانشجویی و فرهنگی برگزار شده بود، از صحن علنی و موزه مجلس شورای اسلامی بازدید کردند.

دانشجویان و طلاب مدرسه‌عالی شهید مطهری طی برنامه‌ای که از سوی معاونت امور طلاب، دانشجویی و فرهنگی برگزار شده بود، از صحن علنی و موزه مجلس شورای اسلامی بازدید کردند.

در این برنامه دانشجویان از نزدیک با روند رأی‌گیری و تصویب قوانین توسط نمایندگان مجلس در صحن علنی مجلس آشنا شده؛ و در پایان دانشجویان ضمن بازدید از کتابخانه و موزه مجلس از تاریخچه تشکیل مجلس شورا در ایران توسط راهنمای موزه مطلع شدند.

کلید واژه ها: مجلس شورای اسلامی صحن علنی موزه مجلس مدرسه عالی شهید مطهری دانشگاه شهید مطهری