راهنمای پذیرش غیرحضوری - پذیرفته‌شدگان کارشناسی ۱۴۰۰

پذیرفته‌شدگان کارشناسی ۱۴۰۰ دانشگاه شهید مطهری لطفاً راهنمای زیر را به‌منظور اطلاع از نحوه ورود و انجام پذیرش غیرحضوری و ارسال مدارک دانلود و مطالعه نمایید.


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ مقطع کارشناسی راهنمای تکمیل فرآیند ثبت‌نام آزمون