دو فصلنامه فقه و حقوق خصوصی

تعداد بازدید:۱۰۷۱

دو فصلنامه‌ی فقه و حقوق خصوصی

علمی-تخصصی، دانشگاه شهید مطهری (ره)

 

     


دسته‌بندی موضوعی: فقه و حقوق خصوصی

ناشر: دانشگاه شهید مطهری (ره)

شاپا چاپی: X۳۵۵-۲۶۴۵

قطع: وزیری

دوره انتشار: دو فصلنامه

وابسته به: دانشگاه شهید مطهری (ره)

تلفن: ۲۳۵۶۳۱۳۱ (۰۲۱)

دورنگار: ۲۳۵۶۳۱۳۱ (۰۲۱)

آدرس اینترنتی: http://jpl.motahari.ac.ir

ایمیل: jurisp.priv.law@Gmail.Com

 

مدیر مسئول: دکتر سید علیرضا فروغی

سر دبیر: دکتر سید ابوالقاسم نقیبی

هیئت تحریریه:

آیت‌الله محمد امامی کاشانی؛ دکتر سید مصطفی محقق داماد؛ آیت‌الله سید محمد موسوی بجنوردی؛ سید حسین صفایی؛ دکتر سید محمدصادق موسوی؛ دکتر سید ابوالقاسم نقیبی؛ دکتر محمد بهرامی خوشکار؛ دکتر محسن اسماعیلی؛ دکتر محمد روشن؛ دکتر سید علیرضا فروغی

مدیر اجرایی: دکتر عطیه زندیه

ویراستار: دکتر عطیه زندیه

ویراستار انگلیسی: دکتر سید صدرالدین موسوی جشنی

 

آدرس: تهران، میدان بهارستان، خیابان شهید مصطفی خمینی، خیابان علامه شریف رضی، مدرسه‌عالی و دانشگاه شهید مطهری (ره)، دفتر دوفصلنامه فقه و حقوق خصوصی

صندوق پستی: 4179-11365                         کد پستی: 1157613117

 

وضعیت انتشار: در حال چاپ