شرایط عمومی پذیرش مقطع کارشناسی‌ارشد دانشگاه شهید مطهری (ره)

تعداد بازدید:۵۶۸

شرایط عمومی پذیرش مقطع کارشناسی‌ارشد دانشگاه شهید مطهری (ره):

  • اعتقاد به دین اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری
  • التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ولایت‌فقیه
  • داشتن گرایش‌های حوزوی و طلبگی و رعایت کامل زی طلبگی
  • سپردن تعهد مبنی بر رعایت مقررات و آئین‌نامه‌های داخلی دانشگاه و شرکت در کلیه کلاس‌های درس
  • عدم اشتغال به کار در خارج از دانشگاه
  • پذیرفته شدن در مصاحبه علمی