آیین نامه‌ها و فرم‌ها- تحصیلات تکمیلی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
گزارش پیشرفت رساله دکتریتحصیلات تکمیلی
گزارش پیشرفت پایان‌نامه کارشناسی‌ارشدتحصیلات تکمیلی
فرم کمیسیون موارد خاصمقطع کارشناسی
فرم تمدید سنوات قدیمتحصیلات تکمیلی
فرم اصالت اثرتحصیلات تکمیلی
طرح نامه اجمالی گروه فقهتحصیلات تکمیلی
طرح تفصیلی (طرح‌نامه‌ی پژوهش دانشجویی)تحصیلات تکمیلی
طرح اجمالی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد/ رساله دکتریتحصیلات تکمیلی
صفحه حق معنویتحصیلات تکمیلی
دستورالعمل ثبت‌نام در سامانه سجادمقطع کارشناسی
درخواست برگزاری جلسه دفاع رساله دکتریتحصیلات تکمیلی
درخواست برگزاری جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی‌ارشدتحصیلات تکمیلی
درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع رساله دکتریتحصیلات تکمیلی
تحویل نسخه رساله دکتریتحصیلات تکمیلی
تحویل نسخه پایان‌نامهتحصیلات تکمیلی
برنامه درسی واحد خواهران تهرانمقطع کارشناسی
آیین‌نامه‌های‌ شورای تصویب عنوان رساله و پایان‌نامه ۱۳۹۹/۰۵/۱۵تحصیلات تکمیلی۱۵ مرداد ۱۳۹۹
آیین‌نامه اجزاء پایان‌نامه، نحوه نگارش و ترتیب منطقی آنتحصیلات تکمیلی۱۵ مرداد ۱۳۹۹