اطلاعیه‌های آزمون اختصاصی دکتری سال ۰۱-۱۴۰۰

تعداد بازدید:۴۲۱۴

کلید واژه ها: مدرسه‌عالی و دانشگاه شهید مطهری معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی نحوه پذیرش دانشجو مقطع دکتری سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی راهنمای تکمیل فرآیند ثبت‌نام آزمون اطلاعیه شماره ۱ اطلاعیه شماره ۲ اطلاعیه شماره ۳ اطلاعیه شماره ۴