اطلاعیه جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد آقای ابوالفضل راجی

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۳:۴۸ اطلاعیه جلسات دفاع
تعداد بازدید:۱۰۰۵

 

جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق جزا

حق بازپروری بزهکاران در فقه و حقوق ایران

ابوالفضل راجی

استاد راهنما

دکتر محمد رسائی

 استاد مشاور

دکتر مرتضی چیت‌سازیان

اساتید داور

دکتر سیدابوالقاسم نقیبی           دکتر محمد اسحاقی

زمان و مکان

سالن جلسات: ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | ۱۴:۰۰

کلید واژه ها: مدرسه‌عالی و دانشگاه شهیدمطهری معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی گروه فقه و حقوق جلسه دفاع مقطع کارشناسی‌ارشد