اطلاعیه جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد آقای رضا حیدری تشنیزی

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۵:۴۰ کد : ۷۲۴ اطلاعیه گروه فقه و حقوق جلسات دفاع
تعداد بازدید:۱۱۸۳

 

جلسه دفاع پایان­نامه کارشناسی‌ارشد فقه و حقوق خصوصی

حجیت و اعتبار غلبه در اصول فقهی و حقوقی مرتبت بر آن

رضا حیدری تشنیزی

استاد راهنما

دکتر داود حسن پور

استاد مشاور

دکتر محمد بهرامی خوشکار

اساتید داور

دکتر سیدابوالقاسم نقیبی           دکتر سیدسعید سید حسینی

زمان و مکان

سالن جلسات 16/02/1399

کلید واژه ها: مدرسه‌عالی و دانشگاه شهیدمطهری مقطع کارشناسی‌ارشد جلسه دفاع رشته فقه و حقوق خصوصی