قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه شهید مطهری

تعداد بازدید:۱۴۵
کلیه دانشجویان دانشگاه شهید مطهری در تمامی مقاطع و رشته‌ها لازم است نسبت به تطبیق انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸ با دروس ثبت‌شده در سیستم گلستان اقدام نمایند و در صورت هرگونه مغایرت حداکثر تا روز دوشنبه مورخ ۴ آذر ۱۳۹۸ به آموزش واحد تابعه خود اطلاع دهند، عواقب ناشی از عدم دقت در تطبیق دروس انتخابی به عهده دانشجو می‌باشد.

کلیه دانشجویان دانشگاه شهید مطهری در تمامی مقاطع و رشته‌ها لازم است نسبت به تطبیق انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸ با دروس ثبت‌شده در سیستم گلستان اقدام نمایند و در صورت هرگونه مغایرت حداکثر تا روز دوشنبه مورخ ۴ آذر 13۹۸ به آموزش واحد تابعه خود اطلاع دهند، عواقب ناشی از عدم دقت در تطبیق دروس انتخابی به عهده دانشجو می‌باشد.

کلید واژه ها: مدرسه‌عالی و دانشگاه شهید مطهری معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ نیمسال اول