انتصاب آقای دکتر سید علیرضا فروغی به سمت معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۵۷۴
حضرت آیت‌الله امامی کاشانی تولیت معظم مدرسه‌عالی و دانشگاه شهید مطهری طی حکمی، جناب آقای دکتر سیدعلیرضا فروغی را به سمت معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی منصوب کردند.

 

حضرت آیت‌الله امامی کاشانی تولیت معظم مدرسه‌عالی و دانشگاه شهید مطهری طی حکمی، جناب آقای دکتر سیدعلیرضا فروغی را به سمت معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی منصوب کردند.

متن حکم ایشان به شرح ذیل است.

کلید واژه ها: مدرسه‌عالی و دانشگاه شهیدمطهری معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دکتر سیدعلیرضا فروغی