پیام قدردانی و تشکر مدیریت، اساتید و کارکنان دانشگاه شهید مطهری برادران زاهدان از جناب آقای دکتر سیدابوالقاسم نقیبی

۲۲ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۲:۵۱ کد : ۱۰۰۴ اخبار آموزش و تحصیلات تکمیلی
تعداد بازدید:۵۲
مراتب قدردانی و تشکر مدیریت، اساتید و کارکنان دانشگاه شهید مطهری برادران زاهدان از جناب آقای دکتر سیدابوالقاسم نقیبی

کلید واژه ها: دانشگاه شهیدمطهری زاهدان معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دکتر سیدابوالقاسم نقیبی