صدور کارت دانشجویی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

درخواست صدور کارت دانشجویی
 • 0
 • 1
 • 2
 • نام*
  3
 • نام خانوادگی*
  4
 • نام پدر*
  5
 • کد ملی*
  6
 • شماره همراه:*
  7
 • شماره دانشجویی*
  8
 • محل تحصیل*
  9
 • دانشگاه محل تحصیل قبلی (مخصوص طلاب/ دانشجویان تحصیلات تکمیلی)
  19
 • نام دانشگاه/ واحد:*نام کامل
  20
 • مقطع تحصیلی:*
  21
 • رشته تحصیلی:*
  22
 • شماره دانشجویی:*
  23
 • 24
 • تصویر کارت ملی/ صفحه اول شناسنامه:*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   25
  • عکس پرسنلی:*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
    26
   • با سلام و احترام؛ اینجانب تقاضای صدور کارت دانشجویی بر اساس اطلاعات مندرج در این پرسشنامه را دارم و تعهد می‌نمایم کلیه اطلاعات مندرج را صادقانه و با صحت کامل تکمیل نموده و در صورتیکه مطلبی خلاف واقع در این اطلاعات مشاهده و اثبات گردد. دانشگاه می‌تواند طبق مقررات و ضوابط با من رفتار کند.
    27
   • *
    مطالعه کردم و می‌پذیرم.
    28