شروع امتحانات پایان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

تاریخ : ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

شروع امتحانات پایان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹