تاریخ پایان کلاس‌ها

تاریخ برگزاری : ۱۹ دی ۱۳۹۸ تقویم آموزشی

تاریخ پایان کلاس‌های نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸