هجرت پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آل و سلم) از مکه به مدینه [۱ ربیع‌الاول]

تاریخ برگزاری : ۲۷ مهر ۱۳۹۹ تقویم تاریخ

هجرت پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آل و سلم)  از مکه به مدینه [۱ ربیع‌الاول]