شروع کلاس‌ها نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

تاریخ برگزاری : ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ تقویم آموزشی

شروع کلاس‌ها نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

از تاریخ شنبه ۱۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ لغایت دوشنبه ۲۶ خردادماه ۱۳۹۹