آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

تاریخ برگزاری : ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ تقویم آموزشی

آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

از تاریخ شنبه ۱۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ لغایت دوشنبه ۱۶ تیرماه ۱۳۹۹