وفات حضرت معصومه(س) [۱۰ ربیع‌الثانی]

تاریخ برگزاری : ۱۶ آذر ۱۳۹۸ تقویم تاریخ

وفات حضرت معصومه(س) [۱۰ ربیع‌الثانی]