میلاد پیامبر اکرم(ص) به روایت اهل سنت [۱۲ ربیع‌الاول]

تاریخ برگزاری : ۱۹ آبان ۱۳۹۸ تقویم تاریخ

میلاد پیامبر اکرم(ص) به روایت اهل سنت [۱۲ ربیع‌الاول]