مجموعه رسائل فیض کاشانی (۴)کد کتاب : ۱۰
نویسنده (ها) : ملا محسن فیض کاشانی
ناشر : مدرسه عالی شهید مطهری
تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۸۹
شابک : 978-600-5183-48-1
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۹
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۴۱۲
مرحله تولید : چاپ شده

جلد چهارم مجموعه رسائل فیض، مشتمل 10رساله است که از این قرار است:

1. میزان القیامة: این رساله را فیض درباره‌ى کیفیت وسیله‌ى سنجش اعمال در روز قیامت تألیف نموده است. در این رساله کلامى، مؤلّف، تخالف اخبارى را که در این زمینه وجود دارد، برطرف نموده است و موافقت آن اخبار را با هم بیان نموده است.

2. مرآة الآخرة: این رساله، در چهار باب درباره‌ى جهان آخرت و بیان حقیقت بهشت و جهنّم و بیان کیفیت لذّت و درد در بهشت و جهنم مى‌باشد. زبان این رساله کلامى، عربى و فارسى است.

3. أصول العقائدالدینیة: این رساله، در بیان اصول دین است. نام اجمالى این رساله، «اصول العقائد» است، ولى با عنایت به عبارت پایانى رساله؛ یعنی «هذا آخر الکلام فى أصول العقائدالدینیة و لله الحمد...»، نام دقیق و کامل رساله را باید«أصول العقائدالدینیة» دانست. نباید این رساله را با اولین رساله از جلد اول اشتباه نمود.

4. جواب من سأل عن کیفیة علم الله سبحانه قبل الإیجاد من أهل الأبهر: این رساله فلسفى، در پاسخ کسى که از کیفیت علم الهى پرسیده نگارش شده است. فیض، رساله‌ى دیگرى نیز درباره‌ى کیفیت علم ذات بارى تعالى با نام «اللباب» دارد که از این رساله مبسوطتر مى‌باشد.

5. فهرست العلوم: این رساله را فیض در باب تقسیم‌بندى علوم دینى و تفکیک علم مفید از علم غیر مفید تألیف کرده است؛ ایشان، در ضمن هفت باب این رساله، دویست علم را معرفى اجمالى مى‌نماید.

6. الحقّ المبین: نام این رساله، «الحقّ المبین» و موضوع آن علم اصول فقه و چگونگى تفقّه در دین مى‌باشد. مرحوم فیض، این رساله را در سال 1068ق، تألیف نموده است.

7. محاکمة بین فاضلین من مجتهدى أصحابنا: این رساله مانند رساله‌ى قبلى در زمینه‌ى کیفیت تفقّه در دین مى‌باشد، ولى با این تفاوت که به اختلاف نظر بین دو فاضل؛ یعنى شیخ حسن عاملى، صاحب «معالم» و شیخ عبداللطیف بن على بن أحمد بن أبى جامع عاملى در موضوع مزبور پرداخته است.

8. جلاء القلوب: رساله‌اى اخلاقى است در بیان انواع یاد قلبى خداوند که مرحوم فیض کاشانى آن را در 200 سطر و هشت فصل تألیف نموده است.

9. الفت‌نامه: موضوع این رساله نیز اخلاق است و در دعوت برادران دینى به الفت و انس با یک‌دیگر و بیان شرایط و آداب آن تألیف گردیده است.

10. راه صواب: در این رساله‌ى کلامى، مرحوم فیض کاشانى، به دوازده سؤال اعتقادى پاسخ مى‌دهد و در پایان با ذکر پنج شرط براى ایمان و کفر آن دو را به پنج مرتبه تقسیم مى‌نماید.

جلد چهارم مجموعه رسائل فیض، مشتمل 10رساله است که از این قرار است:

1. میزان القیامة

2. مرآة الآخرة

3. أصول العقائدالدینیة

4. جواب من سأل عن کیفیة علم الله سبحانه قبل الإیجاد من أهل الأبهر

5. فهرست العلوم

6. الحقّ المبین

7. محاکمة بین فاضلین من مجتهدى أصحابنا

8. جلاء القلوب

9. الفت‌نامه

10. راه صواب: 

به اشراف آیت الله امامی کاشانی

و تصحیح و تحقیق حسن قاسمی

ارسال با ایمیل: