مجموعه رسائل فیض کاشانی (۲)کد کتاب : ۸
نویسنده (ها) : ملا محسن فیض کاشانی
mulla Mohsen Fayz Kashani
ناشر : مدرسه عالی شهید مطهری
تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۸۸
شابک : 978-600-5183-28-3
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۸
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۴۳۲
مرحله تولید : چاپ شده

جلد دوم مشتمل بر 10 رساله است که از این قرار اند:

1. ترجمة الصلاة: فیض، در این رساله از اذان و اقامه و تکبیرة الاحرام تا سلام پایانى نماز را به زبانى ساده و همه کس فهم به فارسى ترجمه مى‌کند.

2. ابواب الجنان: این رساله، ترجمه‌اى کوتاه و روان از رساله فقهی «شهاب ثاقب» است که نویسنده آن را به زبان عربى درباره وجوب نماز جمعه نگاشته و داراى هشت باب به منزله هشت درب بهشت است. نویسنده، در این رساله، به بحث پیرامون نماز جمعه، وجوب عینى آن، شرایط و اجزاء و احکام و نیز آداب و فضیلت‌هاى آن مى‌پردازد و در ادامه به ثواب و فضل روز جمعه بر دیگر روزها و نیز اعمال مستحب در این روز پرداخته است و در پایان از فضیلت نماز جماعت و شرایط و آداب آن سخن مى‌گوید.

3. مفتاح الخیر: این رساله، تکمیل کننده رساله «ترجمة الصلاة» است. فیض، در این رساله، به بررسى اقسام نماز، شرایط وجوب و صحت نماز، نماز مسافر، اوقات نمازها، گونه‌هاى شک در نماز و چگونگى جبران نمازهاى از دست رفته، مى‌پردازد.

4. ترجمة الطهارة: این رساله نیز داراى هشت «در» است که «در» اوّل در فضیلت طهارت گشوده مى‌شود و «در» آخر در کیفیت تیمم بسته مى‌شود.

5. اذکار الطهارة: این رساله، دربردارنده ذکرها و دعاهایى است که در «ترجمة الطهارة» به آنها اشاره شده است. این رساله تکمیلى، در پنج باب تنظیم شده است که باب اوّل، در اذکار خلوت(بیت الخلاء) و باب آخر در اذکار غسل است.

6. ترجمة الحج: این رساله، در فقه حج و عمره است و فیض، در ابتدا، مى‌نویسد: این ترجمه را بعد از «ترجمة الصلاة» و «ترجمة الطهارة» و «ترجمة الصیام» نوشته است. از آن‌جا که فیض به جنبه‌هاى عملى و کاربردى فقه عنایت ویژه‌اى داشته است، در این رساله به تفصیل از حج تمتع و عمره مفرده سخن مى‌گوید، ولى حج قران و إفراد را رها کرده و تنها به تعریفى کوتاه از این دو بسنده مى‌کند.

7. ترجمة الزکاة: نویسنده، «ترجمة العقائد» و «ترجمة الطهارة» را پیش از نگارش این ترجمه نوشته است. این ترجمه نیز در هشت «در» به مباحث زیر پرداخته است: معناى زکات، فضیلت و ارزش‌هاى زکات دادن، اقسام و شرایط زکات، نصاب نقدین(طلا و نقره)، نصاب أغنام(أنعام) ثلاثه(شتر، گاو و گوسفند)، نصاب غلات اربعه(گندم، جو، مویز و خرما)، چگونگى مصرف زکات.

8. ترجمة الصیام: رساله فقهى صیام نیز در هشت «در» نگارش شده است که به بیان فضیلت روزه‌هاى ماه رمضان و شرایط و آداب آن پرداخته و در پایان در هشتمین «در» از درهاى صیام، پیرامون اعتکاف و شرایط آن سخن مى‌گوید.

9. ترجمة الشریعة: این رساله فارسى نیز در هشت «در» تنظیم شده است. «درِ» اوّل، به تشریح معناى شریعت و کیفیت سلوک راه حق مى‌پردازد. «در» دوم در بیان اعمال نیک بدنى و ذکر نمونه‌هایى از آن است. «در» سوم، به بیان اعمال ناپسند بدنى اختصاص دارد. «در» چهارم، پیرامون ثواب برخى اعمال پسندیده و سنت‌هاى نیک سخن مى‌گوید و رفتارهاى پسندیده را در دو محور فردى(مانند مسواک زدن، عطر زدن و...) و اجتماعى(ثواب فریاد رسیدن مسلمانان، عیادت بیمار و...) ذکر کرده است. «در» پنجم، درباره پاداش برخى اعمال ناپسند و چگونگى عقاب آنها گفت‌وگو مى‌کند. «در» ششم، سخن از صفات پسندیده نفسانى و منش‌هاى اخلاقى انسان مانند صبر و توکل و... مى‌گوید. «در» هفتم، صفات اخلاقى ناپسند مانند تکبر، عجب، حسد و... را معرفى مى‌کند. «در» هشتم را به ذکر پاره‌اى از آداب سلوک راه خدا اختصاص داده است و عمده آداب این راه را یاد حق تعالى در هر لحظه و ساعت مى‌شناسد.

10. ترجمة العقائد: که در جلد اول مجموعه رسائل آمده است.

پیشگفتار

1. ترجمة الصلاة

2. ابواب الجنان

3. مفتاح الخیر

4. ترجمة الطهارة

5. اذکار الطهارة

6. ترجمة الحج

7. ترجمة الزکاة

8. ترجمة الصیام

9. ترجمة الشریعة

10. ترجمة العقائد

به اشراف آیت الله امامی کاشانی

و تصحیح  و تحقیق مسیح توحیدی

ارسال با ایمیل: