مجموعه رسائل فیض کاشانی (۳)کد کتاب : ۹
نویسنده (ها) : ملا محسن فیض کاشانی
mulla Mohsen Fayz Kashani
ناشر : مدرسه عالی شهید مطهری
تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۸۸
شابک : 978-600-5183-29-0
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۸
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۳۴۴
مرحله تولید : چاپ شده

جلد سوم مجکوعه رسائل فیض مشتمل بر 5 رساله است که از این قرار اند :

1. الکمات المخزونة: این رساله، مشتمل بر سخنانى گهربار برگرفته از علوم اهل معرفت و سخنان آنان است که به گفته فیض، مشتمل بر «لباب معارف عارفین و زبده‌ى اصول اصول دین» است. این رساله، در 41 کلمه، بخشى عربى و بخشى فارسى تنظیم شده است.

2. اللئالى: این رساله نیز برگزیده کلمات حکمت‌آمیزى است که به آیات و روایات مزیّن شده و همانند رساله پیشین در 41 کلمه تدوین شده است.

3. الکلمات المضنونة: این رساله، متشکل از بخش‌هاى مختلفى است که از بخش«توحید و توکل» و نیز «صبر و شکر» کتاب «المحجة البیضاء» فراهم آمده است که البته در آنها تغییراتى نیز داده شده که در پاورقى به آنها اشاره گردیده است. مؤلف، پاره‌اى از فرازهاى کتاب را از کلمات صدر المتألهین شیرازى (استاد فیض)، در «اسفار» و «شواهد الربوبیة» اقتباس کرده است.

4. اللبّ فى حدوث العالم: این رساله از رسالات فلسفى فیض کاشانى است که در آن مشى کلامى و اخبارى نداشته و در راستا و چارچوب حکماى اسلامى گام برداشته است. در این رساله، فیض، حدوث عالم را به معناى ذاتى که دیدگاه حکماى اسلامى است گرفته و زمان موهوم اهل کلام را وهمى پنداشته که از سوء فهم ایشان نشأت یافته است که در آن از جهات مختلف تناقض وجود دارد.

5. اللباب فى علم الله تعالى: فیض، در این رساله، مسئله علم الهى را بر اساس اصولى چند از فلسفه اسلامى استوار نموده است. بر اساس حکمت اسلامى، نظام علّى عالم از ذات الهى نشأت یافته و کثرت آن آسیبى به وحدت و بساطت حقیقى ذات الهى وارد نمى‌سازد. نیز ثابت شده که خداوند، عالم به ذات خود در مرتبه ذات خود بوده و مسلّم است که علم تامّ به فاعل بما هو فاعل، از علم به مفعول تفکیک نمى‌پذیرد. صفات الهى نیز عین ذات الهى بوده و تنها در مقام مفهوم متغایر از آن مى‌باشد و چون حق تعالى به ذات خویش واقف و عالم است، به معلولات خود نیز علم دارد.

جلد سوم مجکوعه رسائل فیض مشتمل بر 5 رساله است که از این قرار اند :

 الکمات المخزونة

 اللئالى

 الکلمات المضنونة

 اللبّ فى حدوث العالم

اللباب فى علم الله تعالى

به اشراف آیت الله امامی کاشانی

تصحیح و تحقیق علیرضا اصغری و مهدی حاجیان

ارسال با ایمیل: