المعارفکد کتاب : ۱۲
نویسنده (ها) : ملامحسن فیض کاشانی
ناشر : انتشارات مدرسه‌عالی شهید مطهری (ره)
تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۸۸
شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۵۱۸۳-۲۶-۹
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۸
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۴۳۲
مرحله تولید : چاپ شده

این کتاب مشتمل بر یک دوره مباحث مهم فلسفه به روش حکمت متعالیه است. مؤلف در این کتاب که در واقع تلخیص کتاب عین الیقین خودش می باشد. ویژگی مهم این تالیف، آن که فیض از نقل کلمات، اقوال و آرایی که مسلم نبوده و مورد نقض و ابرام است دوری کرده و فقط به ذکر طریق حق ونقل مطالب و تحقیق در آرایی که مورد تأیید بلکه مختار اهل توحید است اکتفا نموده است. او خواسته است که بین فلسفه حکمای اشراقی  و متعالیه و معارف حکمای مشاء و معارف وارده از شریعت محمدی و ائمه جمع نماید این کتاب شامل مباحث تحقیقی و عالمانه در مباحث مهم فلسفه بوده و یکی از آثار گرانبهایی است که مباحث مهم دقیقی را به پژوهشگران و محققان ارائه کرده است.

مقدمه تصحیح

مقدمه مولف

مقدمه: العلم و العباده و شانها و ان اشرفها العلم

المقصد الاول: فی العلم بالله

المقصد الثانی: فی العلم بالملائکة

المقصد الثالث: فی العلم یالکتب و الرسل

المقصد الرابع: فی العلم بالیوم الآخر 

فهرس مصادر التحقیق

به اشراف آیت الله امامی کاشانی

تصحیح و تحقیق حسن قاسمی

ارسال با ایمیل: