دانشگاه شهید مطهری دانشگاه شهید مطهری اطلاعیه شماره دو برگزاری آزمون اختصاصی مقطع کارشناسی ارشد 97 دانشگاه شهید مطهری مدیر خبر http://motahari.ac.ir/news/-/blogs/اطلاعیه-شماره-دو-برگزاری-ازمون-اختصاصی-مقطع-کارشناسی-ارشد-97-دانشگاه-شهید-مطهری 2018-06-26T07:52:55Z 2018-06-26T07:34:36Z <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">با توجه به تلاقی آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مطهری با برخی از دانشگاه&zwnj;ها، آزمون این دانشگاه در روز<strong> <span style="color:#000080;">سه&zwnj;شنبه</span></strong>، <strong><span style="color:#800000;">12 تیرماه</span></strong> از ساعت <strong><span style="color:#800000;">15 </span></strong>الی <strong><span style="color:#800000;">19</span></strong> برگزار می&zwnj;گردد. </span></span></p> <p style="text-align: center;"> <a href="http://motahari.ac.ir/documents/10157/572424fb-dfa4-4359-94f5-f609e2f2bd21"><strong><span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;">برای اطلاعات بیشتر </span></span></strong></a><strong><span style="font-size:14px;"><a href="javascript:void(0)/*343*/"><span style="color:#a52a2a;">اینجا</span></a></span></strong><a href="http://motahari.ac.ir/documents/10157/572424fb-dfa4-4359-94f5-f609e2f2bd21"><strong><span style="font-size:14px;"><span style="color:#000080;"><span style="color:#a52a2a;"> </span>کلیک کنید</span></span></strong></a></p> مدیر خبر 2018-06-26T07:34:36Z اطلاعیه شماره یک برگزاری آزمون اختصاصی مقطع کارشناسی ارشد 97 دانشگاه شهید مطهری مدیر خبر http://motahari.ac.ir/news/-/blogs/اطلاعیه-شماره-یک-برگزاری-ازمون-اختصاصی-مقطع-کارشناسی-ارشد-97-دانشگاه-شهید-مطهری 2018-06-25T11:02:11Z 2018-06-25T10:57:50Z <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;">دانشگاه شهید مطهری برای مقطع کارشناسی ارشد در سال 1397 از بین معرفی شدگان چند برابر ظرفیت سازمان سنجش آموزش کشور و از طریق برگزاری آزمون اختصاصی دانشجو می‌پذیرد.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;">برای مطالعه شرایط پذیرش این دانشگاه و آزمون اختصاصی آن، فایل زیر را دانلود نمائید.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"> <a href="http://motahari.ac.ir/documents/10157/6ed85138-2ea3-493a-a463-6bf68038abc5"><span style="color:#000080;"><span style="font-size:14px;">دانلود شرایط پذیرش و آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد سال 97 دانشگاه شهید مطهری</span></span></a></p> مدیر خبر 2018-06-25T10:57:50Z اطلاعیه شماره 5 آزمون اختصاصی دکتری: راهنمای دریافت کارت آزمون و برگزاری آزمون اختصاصی دکتری 97 مدیر خبر http://motahari.ac.ir/news/-/blogs/اطلاعیه-شماره-5-ازمون-اختصاصی-دکتری:-راهنمای-دریافت-کارت-ازمون-و-برگزاری-ازمون-اختصاصی-دکتری-97 2018-06-19T12:50:08Z 2018-06-19T11:31:32Z <p style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: right; background-color: rgb(241, 243, 239);">داوطلبان شرکت کننده در آزمون اختصاصی دکتری 97 دانشگاه شهید مطهری برای <span style="color:#000080;">دریافت کارت ورود به جلسه و نحوه برگزاری آزمون</span> راهنمای زیر را دانلود نمایند.</span></span></span></p> <p style="text-align: center;"> <strong><a href="http://motahari.ac.ir/documents/10157/3a9f1280-fc85-4e27-8fc0-4e3fc46fbf96"><span style="color:#4b0082;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="text-align: right; background-color: rgb(241, 243, 239);">:::</span></span></span></span></a><span style="color:#b22222;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="text-align: right; background-color: rgb(241, 243, 239);"><a href="http://motahari.ac.ir/documents/10157/3a9f1280-fc85-4e27-8fc0-4e3fc46fbf96"><span style="color:#4b0082;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="text-align: right; background-color: rgb(241, 243, 239);">دانلود راهنمای آزمون اختصاصی دکتری </span></span></span></span></a></span></span></span></span><span style="color:#4b0082;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="text-align: right; background-color: rgb(241, 243, 239);">:::</span></span></span></span></strong></p> مدیر خبر 2018-06-19T11:31:32Z راهنمای دریافت کارت آزمون و برگزاری آزمون اختصاصی دکتری 97 واحد آموزش دانشگاه http://motahari.ac.ir/news/-/blogs/راهنمای-دریافت-کارت-ازمون-و-برگزاری-ازمون-اختصاصی-دکتری-97 2018-06-19T10:21:18Z 2018-06-19T10:18:09Z <p> داوطلبان شرکت کننده در آزمون اختصاصی دکتری 97 دانشگاه شهید مطهری برای دریافت کارت ورود به جلسه و نحوه برگزاری آزمون راهنمای زیر را دانلود نمایند.</p> <p style="text-align: center;"> <a href="http://motahari.ac.ir/documents/10157/4c1359e8-56c6-416b-ada5-6526e3fecbd0"><strong>دانلود راهنمای ثبت نام</strong></a></p> واحد آموزش دانشگاه 2018-06-19T10:18:09Z اطلاعيه شماره 4 آزمون اختصاصي دكتري 97 و راهنماي ثبت نام اينترنتي مدیر خبر http://motahari.ac.ir/news/-/blogs/اطلاعيه-شماره-4-ازمون-اختصاصي-دكتري-97-و-راهنماي-ثبت-نام-اينترنتي 2018-06-11T01:30:37Z 2018-06-11T01:30:25Z <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;">داوطلبان شركت در آزمون اختصاصي دكتري 97 دانشگاه شهيد مطهري پس از مطالعه راهنماي زير نسبت به ثبت نام از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 10 خرداد اقدام نمايند.</span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;"><strong><a href="http://motahari.ac.ir/documents/10157/7e38ce1b-7f42-48af-b3c1-485248bf1b85" target="_blank">دانلود راهنماي ثبت نام</a></strong></span></p> مدیر خبر 2018-06-11T01:30:25Z اطلاعیه شماره 3 پذیرش دانشجوی دکتری در سال 97 مدیر خبر http://motahari.ac.ir/news/-/blogs/اطلاعیه-شماره-3-پذیرش-دانشجوی-دکتری-در-سال-97 2018-05-22T06:51:02Z 2018-05-22T06:42:14Z <p style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#000080;">به اطلاع کلیه معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت آزمون ورودی دکتری سال 97 دانشگاه شهید مطهری&nbsp; می‌رساند جهت اطلاع از نحوه پذیرش نهایی و تاریخ آزمون کتبی فایل ذیل را مطالعه فرمایند. </span></span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><a href="http://www.motahari.ac.ir/documents/10157/04e28b99-a959-405d-abda-27ddc1c0448d"><span style="color:#006400;"><strong>دانلود فایل راهنمایی نحوه پذیرش نهایی مقطع دکتری</strong></span></a></span></span></p> مدیر خبر 2018-05-22T06:42:14Z اطلاعيه شماره 2 پذيرش دانشجوي دكتري سال 97 دانشگاه شهيد مطهري مدیر خبر http://motahari.ac.ir/news/-/blogs/اطلاعيه-شماره-2-پذيرش-دانشجوي-دكتري-سال-97-دانشگاه-شهيد-مطهري 2018-05-06T23:12:43Z 2018-05-06T23:12:43Z <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">اطلاعيه شماره 2 پذيرش دانشجوي دكتري سال 97 دانشگاه شهيد مطهري:</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">رشته هاي مورد پذيرش كارشناسي ارشد براي مقطع دكتري</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><a href="http://motahari.ac.ir/documents/10157/a3910b2d-bf3c-49de-9d0e-427c3d1bd22c" target="_blank">دانلود فايل راهنما</a></strong></span></span></p> مدیر خبر 2018-05-06T23:12:43Z اطلاعيه شماره 1 پذيرش دانشجو در مقطع دكتري سال 97 مدیر خبر http://motahari.ac.ir/news/-/blogs/اطلاعيه-شماره-1-پذيرش-دانشجو-در-مقطع-دكتري-سال-97 2018-04-22T09:52:44Z 2018-04-22T09:40:22Z <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">به اطلاع داوطلبان پذیرش دانشجو در مقطع دکتری می&zwnj;رساند: <span style="color:#000080;">شرایط و منابع آزمون اختصاصی دکتری سال 97 در فایل ذیل قابل دریافت است.</span> لطفاً پس از مطالعه دقیق راهنما نسبت به انجام مراحل ثبت نام دقت لازم را مبذول فرمائید.</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <a href="http://motahari.ac.ir/documents/10157/7627db7c-4723-4946-8e64-9d7814e79a7e"><span style="color:#4b0082;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">دانلود فایل راهنما</span></span></span></a></p> مدیر خبر 2018-04-22T09:40:22Z تعطیلی دانشگاه شهید مطهری در روز 21 بهمن ماه مدیر خبر http://motahari.ac.ir/news/-/blogs/تعطیلی-دانشگاه-شهید-مطهری-در-روز-21-بهمن-ماه 2018-02-09T18:25:39Z 2018-02-08T01:36:27Z <p style="text-align: justify;"> <strong>به اطلاع کلیه دانشجویان و مراجعین محترم می&zwnj;رساند روز شنبه 21 بهمن ماه جاری دانشگاه شهید مطهری و واحدهای تابعه آن تعطیل می&zwnj;باشد.</strong></p> مدیر خبر 2018-02-08T01:36:27Z قابل توجه پذيرفته شدگان مرحله تكميل ظرفيت كارشناسي 96 مدیر خبر http://motahari.ac.ir/news/-/blogs/قابل-توجه-پذيرفته-شدگان-مرحله-تكميل-ظرفيت-كارشناسي-96 2018-02-06T02:03:56Z 2018-02-06T02:03:39Z <p style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">پذيرفته شدگان مرحله تكميل ظرفيت كارشناسي 96 لازم است پس از مطالعه راهنماي زير نسبت به انجام پذيرش غيرحضوري اقدام نموده&nbsp;و پس از انجام پذيرش غيرحضوري نسبت به دريافت گواهي انجام پذيرش غيرحضوري از سيستم گلستان اقدام نمايند و هنگام ثبت نام حضوري تحويل واحد آموزش دهند</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">زمان ثبت نام حضوري از روز سه شنبه مورخ 10 بهمن لغايت چهارشنبه 11 بهمن ميباشد و پذيرفته شدگان بايستي در زمان مقرر نسبت به انجام ثبت نام حضوري اقدام نمايند.</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><strong><a href="http://motahari.ac.ir/documents/10157/4fa940b4-9261-43bf-ab33-96baca930c22" target="_blank">دانلود راهنماي انجام &nbsp;پذيرش غيرحضوري</a></strong></span></span></p> مدیر خبر 2018-02-06T02:03:39Z برگزاری مسابقات قرآن و عترت دانشجویی مدیر خبر http://motahari.ac.ir/news/-/blogs/برگزاری-مسابقات-قران-و-عترت-دانشجویی 2018-01-19T04:16:39Z 2018-01-19T03:39:34Z <p dir="RTL" style="text-align: right;"> <span style="font-size:14px;">به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می‌رساند: سی و سومین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشجویی در بخشهای مختلف آوایی، معارفی، هنری، پژوهشی، فناوری و ادبی برگزار می‌گردد.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right;"> <span style="font-size:14px;">آخرین مهلت ثبت نام <span style="color:#0000cd;">5 بهمن</span> می‌باشد.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right;"> <span style="font-size:14px;">علاقه‌مندان جهت ثبت نام به معاونت امور طلاب و دانشجویی مراجعه فرمایند.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;"><img alt="" height="723" src="http://motahari.ac.ir/image/image_gallery?uuid=34db88b9-310a-4111-b176-8f7a0ddd4ff8&amp;groupId=35184&amp;t=1516333741735" width="512" /></span></p> مدیر خبر 2018-01-19T03:39:34Z اعلام نتایج مسابقه کتابخوانی «وحدت حوزه و دانشگاه در کلام حضرت آیت الله خامنه‌ای» مدیر خبر http://motahari.ac.ir/news/-/blogs/اعلام-نتایج-مسابقه-کتابخوانی-«وحدت-حوزه-و-دانشگاه-در-کلام-حضرت-ایت-الله-خامنه‌ای» 2018-03-11T23:46:43Z 2018-01-19T03:34:21Z <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">امور فرهنگی، دانشجویی و طلاب واحد یزد مسابقه کتابخوانی تحت عنوان «<span style="color: rgb(0, 0, 128);">وحدت حوزه و دانشگاه در کلام حضرت آیت الله خامنه‌ای</span>» را در اول اسفندماه 96 مصادف با روز روحانیت برگزار کرد. </span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">اسامی نفرات برتر این مسابقه به شرح ذیل اعلام گردید:<br /> <br /> نفر اول:<br /> - آقای سید مرتضی فاضلی از واحد برادران تهران<br /> دو نفر دوم:<br /> ۱. خانم زهرا اسدی از واحد خواهران مشهد<br /> ۲. آقای میثم عباسی لاهرودی از واحد برادران تهران<br /> سه نفر سوم:<br /> ۱. آقای پوریا رییسی از واحد برادران تهران<br /> ۲. خانم نرجس ملکی از واحد خواهران مشهد<br /> ۳. آقای محمدمهدی شیررفیعی اردکانی از واحد برادران تهران</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><img alt="" height="589" src="http://motahari.ac.ir/image/image_gallery?uuid=147601b3-a9be-436a-a31e-45eac0689f96&amp;groupId=35184&amp;t=1516333555454" width="456" /></span></span></p> مدیر خبر 2018-01-19T03:34:21Z ثبت نام بیست و یکمین مراسم جشن ازدواج دانشجویی مدیر خبر http://motahari.ac.ir/news/-/blogs/ثبت-نام-بیست-و-یکمین-مراسم-جشن-ازدواج-دانشجویی 2018-01-19T03:37:06Z 2018-01-19T03:32:34Z <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">دانشجویان محترمی که تاریخ عقد آنها از 95/7/10 لغایت 96/10/10 می‌باشد، می‌توانند برای ثبت نام در مراسم جشن ازدواج دانشجویی تا مورخ 30 دی ماه به معاونت امور طلاب واحد مربوطه خود مراجعه نمایند.</span></span></p> مدیر خبر 2018-01-19T03:32:34Z اطلاعيه شماره 3 پذيرش دانشجو در مرحله تكميل ظرفيت كارشناسي 96 مدیر خبر http://motahari.ac.ir/news/-/blogs/اطلاعيه-شماره-3-پذيرش-دانشجو-در-مرحله-تكميل-ظرفيت-كارشناسي-96 2017-12-31T07:28:59Z 2017-12-26T05:21:14Z <p style="text-align: right;">  </p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;">داوطلبان ورود به مقطع كارشناسي مرحله تكميل ظرفيت 96 لازم است پس از مطالعه دقيق اين راهنما و نيز راهنماي شماره 2&nbsp;در صورت حائز شرايط بودن در سايت گلستان دانشگاه شهيد مطهري ثبت نام نمايند تا همكاران آموزش با داوطلبين واجد شرايط تماس و زمان مصاحبه را اعلام نمايند</span>.</p> <p style="text-align: right;"> <span style="font-size:14px;">نام كاربري و رمز عبور مورد نياز در اين راهنما اعلام شده است.</span></p> <p style="text-align: right;"> <span style="color:#000080;"><span style="font-size: 14px;"><a href="http://motahari.ac.ir/documents/10157/ef9f4e0c-b236-4226-b79e-dca62c24d01b" target="_blank">دانلود راهنماي ثبت نام در مصاحبه مرحله تكميل ظرفيت</a></span></span><span style="font-size:14px;"></span></p> <p style="text-align: right;"> <span style="color:#000080;"><span style="font-size: 14px;"><a href="http://motahari.ac.ir/documents/10157/f021ca78-b75b-462e-8dd0-b6c47dacb99e" target="_blank">دانلود فايل هاي مورد نياز براي مراجعه هنگام مصاحبه</a></span></span><span style="font-size:14px;"></span></p> مدیر خبر 2017-12-26T05:21:14Z اطلاعیه شماره 2 پذیرش دانشجو مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی 96 مدیر خبر http://motahari.ac.ir/news/-/blogs/اطلاعیه-شماره-2-پذیرش-دانشجو-مرحله-تکمیل-ظرفیت-کارشناسی-96 2017-12-18T07:52:11Z 2017-12-18T07:10:21Z <p style="text-align: justify;"> دانشگاه شهيد مطهري براي مرحله تكميل ظرفيت در مقطع كارشناسي 96 دانشجو مي‌پذيرد.</p> <p style="text-align: justify;"> لازم است معرفی شدگان در مرحله تکمیل ظرفیت این دانشگاه از روز <span style="color:#4b0082;">سه شنبه</span> مورخ <span style="color:#800000;">5 دی</span> ماه لغایت <span style="color:#800000;">10 دی</span> ماه جاری با مراجعه به <a href="http://www.golestan.motahari.ac.ir/"><span style="color:#0000cd;">سایت گلستان</span></a></p> <p style="text-align: justify;"> نسبت به ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت اقدام نمایند.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <a href="http://motahari.ac.ir/documents/10157/9e922315-be24-4822-9dd5-d22849521336" target="_blank"><span style="color:#0000cd;"><strong>دانلود راهنماي پذيرش تكميل ظرفيت در مقطع کارشناسی</strong></span></a></p> مدیر خبر 2017-12-18T07:10:21Z برگزاری مراسم روز وحدت حوزه و دانشگاه مدیر خبر http://motahari.ac.ir/news/-/blogs/برگزاری-مراسم-روز-وحدت-حوزه-و-دانشگاه 2017-12-19T05:35:44Z 2017-12-19T04:58:23Z <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">به مناسبت فرا رسیدن 27 آذرماه روز وحدت حوزه و دانشگاه، مراسمی با حضور اساتید برجسته حوزه و دانشگاه؛ دکتر ابراهیمی دینانی و دکتر محقق داماد در سالن همایش&nbsp; مدرسه عالی و<span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"> دانشگاه </span></span>شهید مطهری برگزار می&zwnj;گردد.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">این مراسم از ساعت <span style="color:#000080;">10</span> صبح روز <span style="color:#000080;">چهارشنبه</span> <span style="color:#000080;">29 آذرماه</span> آغاز می&zwnj;گردد. شایان ذکر است در این مراسم از برگزیدگان علمی سال تحصیلی 95-96 نیز تقدیر بعمل خواهد آمد.</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><img alt="" src="http://motahari.ac.ir/image/image_gallery?uuid=2270f513-0ac8-42a8-8531-d8272991737b&amp;groupId=35184&amp;t=1513659830069" style="width: 565px; height: 800px;" /></span></span></p> مدیر خبر 2017-12-19T04:58:23Z اطلاعیه شماره 1 پذیرش دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی 96 واحد آموزش دانشگاه http://motahari.ac.ir/news/-/blogs/اطلاعیه-شماره-1-پذیرش-دانشجو-در-مرحله-تکمیل-ظرفیت-کارشناسی-96 2017-11-22T19:48:32Z 2017-11-22T19:43:26Z <p style="text-align: center;"> دانشگاه شهید مطهری در مرحله تکمیل ظرفیت برای مقطع کارشناسی 96 دانشجو میپذیرد.</p> <p style="text-align: center;"> بمنظور اطلاع از مراحل و شرایط پذیرش به اطلاعیه زیر مراجعه نمایید.</p> <p style="text-align: center;"> <a href="http://motahari.ac.ir/documents/10157/00a7ac68-3dc9-41ea-adef-49ede32e9990"><strong>دانلود اطلاعیه پذیرش دانشجوی مرحله تکمیل ظرفیت96</strong></a></p> واحد آموزش دانشگاه 2017-11-22T19:43:26Z اعلام فراخوان همایش ملی «انقلاب اسلامی در منظومه فکری امام خمینی(ره)؛ از نظریه تا عمل» مدیر خبر http://motahari.ac.ir/news/-/blogs/اعلام-فراخوان-همایش-ملی-«انقلاب-اسلامی-در-منظومه-فکری-امام-خمینی-ره-؛-از-نظریه-تا-عمل» 2017-11-22T14:45:35Z 2017-11-22T14:02:38Z <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، همایش ملی&laquo;<span style="color:#000080;">انقلاب اسلامی در منظومه فکری امام خمینی<sup>(ره)</sup>؛ از نظریه تا عمل</span>&raquo;، <span style="color:#006400;">خرداد ماه 1397 </span>برگزار می&zwnj;شود. علاقه&zwnj;مندان می&zwnj;توانند برای ارسال مقالات و کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی همایش به آدرس<a href="http://fttp-sccir.ir/fa/" target="_blank"><span dir="LTR">http://fttp-sccir.ir/fa/</span></a>مراجعه نمایند. آخرین مهلت ارسال مقالات <span style="color:#006400;">30 بهمن ماه 1396</span> تعیین گردیده و مقالات برتر در دو فصلنامه علمی پژوهشی &laquo;جستارهای سیاسی معاصر&raquo; و فصلنامه &laquo;اندیشه سیاسی در اسلام&raquo; به چاپ خواهد رسيد<span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">برگزارکنندگان این همایش مرکز فرهنگی دانشجویی امام، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی جهاد دانشگاهی با همکاری معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهي، معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی و معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران می&zwnj;باشند.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <strong><span style="color:#b22222;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">محورهای همایش<span dir="LTR">:</span></span></span></span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <strong><span style="color:#00f;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">الف: سیاست داخلی</span></span></span></strong></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و عدالت (عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی، عدالت قضایی، عدالت فرهنگی، عدالت سیاسی و...)؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و آزادی (آزادی اجتماعی، آزادی فردی، آزادی سیاسی و ...) ؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و حقوق ملت (حقوق شهروندی، حقوق اقلیت&zwnj;ها،حقوق زنان و ...)؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و سه گانه استقلال، جمهوریت و آزادی؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و سیاست اخلاقی؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و تقویت معنویت و باورهای دینی؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و آموزش و فرهنگ؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و امنیت؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و مشارکت؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و وحدت ملی؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و خودکفایی (خود اتکایی)؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و پیشرفت و توسعه؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و تمدن سازی؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="color:#00f;"><strong><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">ب: سیاست خارجی</span></span></strong></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و راهبرد منطقه&zwnj;گرایی اسلامی؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و راهبرد عدم تعهدگرایی جهانی؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و استکبارستیزی؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و صلح و هم&zwnj;زیستی مسالمت&zwnj;آمیز؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و راهبرد حمایت از مستضعفان؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و راهبرد صدور انقلاب ؛از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و تحولات نظام بین&zwnj;الملل؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و جهانی&zwnj;شدن یا جهانی سازی؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و دیپلماسی فرهنگی؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>انقلاب اسلامی و هویت بخشی و خودباوری مسلمانان؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span dir="LTR">- </span>سرچشمه&zwnj;های انقلاب اسلامی در کشورهای مختلف؛ از نظریه تا عمل</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <br /> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><strong><span style="color:#800000;"><span style="font-size:20px;"><span dir="LTR">✍</span></span>نحو و شرایط نگارش مقالات</span></strong><span dir="LTR">:</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="color:#800080;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">الف) در هر یک از محورهای مورد اشاره شایسته است محقق محترم به دو مسئله اصلی توجه نماید:</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="color:#800080;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; به اصول و مبانی امام خمینی(س) در هر موضوع اشاره شود.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="color:#800080;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; نگاه آسیب&zwnj;شناسانه و نیز تجویزگرایانه نسبت به موضوع داشته باشد<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="color:#800080;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">ب) حجم مقالات نباید از کمتر از 5000 هزار و بیشتر از 7000 کلمه باشد<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="color:#800080;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">ج) منبع نویسی به صورت درون متنی و بر اساس روش<span dir="LTR">APA </span>رعایت شود<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="color:#800080;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">د) مقاله دارای ساختار پژوهشی (چکیده، بیان مسئله، سؤال و فرضیه و نیز نتیجه&zwnj;گیری) باشد<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="color:#800080;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">ه) مشخصات کامل نویسنده/نویسندگان به همراه اطلاعات تماس به صورت کامل در چکیده مقاله ذکر شود<span dir="LTR">.</span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="color:#800080;">و) مقاله قبلاً در فصلنامه و یا همایش دیگری ارائه نشده باشد</span><span dir="LTR">.</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><img alt="" src="../../../image/image_gallery?uuid=262ff970-62bb-405b-81ba-5be3b6d37652&amp;groupId=35184&amp;t=1511359527021" style="width: 643px; height: 900px;" /></span></span></p> مدیر خبر 2017-11-22T14:02:38Z قابل توجه كليه پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي سال 1396 مدیر خبر http://motahari.ac.ir/news/-/blogs/قابل-توجه-كليه-پذيرفته-شدگان-مقطع-كارشناسي-سال-1396-1 2017-10-22T10:15:20Z 2017-10-22T10:04:44Z <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(75, 0, 130);"><strong>ضمن عرض تبريك قبولي در مقطع كارشناسي دانشگاه&nbsp; شهيد مطهري به پذیرفته&zwnj;شدگان محترم، جهت ثبت نام در اين دانشگاه مراحل زير&nbsp; انجام پذيرد</strong></span><strong><span dir="LTR">:</span></strong></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;">1ـاز روز يكشنبه <span style="color: rgb(0, 0, 128);">1396/07/30</span> با توجه به راهنما نسبت به ثبت نام غير حضوري در سامانه گلستان اين دانشگاه اقدام لازم صورت پذيرد<span dir="LTR">.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;">2ـ &nbsp;از روز&nbsp;دو شنبه <span style="color: rgb(0, 0, 128);">1396/08/01</span> لغايت روز چهارشنبه&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 128);">1396/08/03 </span>با در دست داشتن پرينت پذيرش غيرحضوري و مدارك زير جهت ثبت نام حضوري مراجعه نمايند<span dir="LTR">.</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>مدارك لازم جهت ثبت نام حضوري در مقطع كارشناسي</strong></span><strong><span dir="LTR">:</span></strong></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;">الف) اصل&nbsp;گواهي سه ساله متوسطه و&nbsp;پيش دانشگاهي &nbsp;و يكبرگ كپي از آنها.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;">ب) اصل كارنامه&nbsp;سه ساله متوسطه و&nbsp;پيش دانشگاهي &nbsp;و يكبرگ كپي از آنها .</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;">ج) اصل شناسنامه و كارت ملي و يكسري كپي از تمام صفحات آن.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;">د) شش قطعه عكس 4&times;3 تهيه شده در سال جاري.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;">ه<span dir="LTR">(</span>درخواست تائيديه پايان دوره پيش دانشگاهي از دفاتر پيشخوان دولت و ارسال آن به آدرس تهران ميدان بهارستان مدرسه عالي شهيد مطهري(دانشگاه شهيد مطهري) و ارائه رسيد آن هنگام ثبت نام.</span></p> <p dir="RTL" id="aui_3_2_0_11287" style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;">و) مدركي كه وضعيت نظام وظيفه را مشخص كند(مخصوص برادران)</span></p> <p dir="RTL"> <a href="../../../documents/10157/34125ac7-2cf6-4807-bfc0-d8acaad5e2e4" target="_blank"><strong>دانلود راهنماي پذيرش غيرحضوري</strong></a></p> مدیر خبر 2017-10-22T10:04:44Z برگزاری یادواره شهدای طلبه مدافع حرم مدیر خبر http://motahari.ac.ir/news/-/blogs/برگزاری-یادواره-شهدای-طلبه-مدافع-حرم 2017-10-29T09:35:45Z 2017-10-22T09:34:42Z <p style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">به مناسبت سالگرد طلبه شهید محمدرضا دهقان، مراسم "<span style="color:#b22222;">یادبود شهدای طلبه مدافع حرم</span>" برگزار گردید. این مراسم همزمان با شب شهادت حضرت رقیه(س)، در روز <span style="color:#000080;">چهارشنبه، </span>سوم آبان ماه جاری بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد مدرسه عالی شهید مطهری برگزار گردید.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">سخنران این مراسم، حجت الاسلام و المسلمین حاجی علی اکبری بودند.</span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><img alt="" src="http://motahari.ac.ir/image/image_gallery?uuid=4dc6cf24-e64e-4cc3-896e-f7aede6e4645&amp;groupId=35184&amp;t=1509269677464" style="width: 511px; height: 511px;" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><img alt="" src="http://motahari.ac.ir/image/image_gallery?uuid=257a2a04-7e93-4d08-b8ba-4611271bbad5&amp;groupId=35184&amp;t=1508665288518" style="width: 508px; height: 715px;" /> &nbsp; </span></span></p> مدیر خبر 2017-10-22T09:34:42Z