بيانات مقام معظم رهبري درباره دبيرستان شهيد مطهري بيانات مقام معظم رهبري درباره دبيرستان شهيد مطهري

 

بيانات مقام معظم رهبري در ديدار مدرسان و مسئولان دبيرستان علوم و معارف اسلامي شهيد مطهري (27/12/1368)

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

از زيارت آقايان كه لطف فرمودند و به اين‌جا تشريف آوردند، خيلىخوشوقتم. به نظر من، تأسيس اين مدرسه بحمداللَّه يكى از ابتكارات بسيار خوب و خيلىمفيد و راهگشا بود و ان‌شاءاللَّه كه ادامه پيدا كند. هر چند تفصيلاً برنامه‌‌هاىدرسى مدرسه‌ى عالى شهيد مطهرى را نمى‌دانم، اما اجمالاً مطّلعم كه برنامه‌هاى درسىحوزه‌يى، با نظم و نسق و كلاس‌بندى خاصى در آن‌جا ارايه مى‌شود.

واقعاً براى ورود در آن درسها، وجود چنين مدرسه‌ى لازم است؛كما اين‌كه در دنيا هم وجود مدارس مقدماتى دانشگاهها به‌عنوان مدارس و دبيرستانهاىپيش‌دانشگاهى معمول است. در اين‌جا هم بايد با همان روال و در همان جهت حوزه،دانش‌آموزان را بارآورند. اگر براى من ميسور بود، همه‌ى فرزندان خودم و كسانى را كهبه آنها دسترسى داشتم يا با من مشورت مى‌كردند، توصيه مى‌كردم در چنين مدرسه‌هايىتحصيل كنند.

دروسى را كه می‌خوانند، به همين ترتيبى كه اشاره كرديد، خوب است؛ضمن اين كه دروس مرسوم دولتى و فرهنگ را نيز مى‌خوانند. اين مقدار پيشرفت قابل توجهاست. اگر ممكن باشد، در اين سنين قدرى بيشتر بر قرآن در مدرسه تأكيد شود، شايددستاورد بزرگى را فراهم بكند. مثلاً حفظ قرآن اگر به شكل امتياز مطرح شود و فرضاًكسى كه بخشى از قرآن را حفظ كرد، امتيازى را در قالب نمره و يا موارد مشابه آنبگيرد، با چنين روشى شايد بتوانيم در اين‌گونه مدارس، اين گروه از جوانهاىتازه‌سالمان را رشد بدهيم. البته حفظ قرآن نه به‌صورت برنامه‌يى مدوّن، چون شما درحقيقت بيش از برنامه درس داريد و چه بسا در حال حاضر حفظ قرآن به شكل يك برنامه،مشكلاتى را ايجاد كند.

نپرداختن به حفظ قرآن در حال حاضر، واقعاً نقيصه‌يى در حوزه‌هاىما به شمار مى‌آيد. در بعضى از حوزه‌هاى اهل سنت - همان‌طور كه مسبوق است - از بدوورود حفظ قرآن جزو شرايط است. در ديگر حوزه‌ها نيز اگر شرط، حفظ قرآن نباشد، ولىبدان تشويق مى‌شوند. غالب عالمان اهل سنت با قرآن انس زيادترى دارند؛ در حالى كه مادر حوزه‌هاى خودمان، شاهد طلبه‌هايى هستيم كه مقدارى هم درس خوانده‌اند، ليكن هنوزبر همين قرائت رايج قرآن كه ما با آن انس داريم، تسلط ندارند. يعنى هنوز درتلاوتشان اشكالاتى وجود دارد، چه رسد به اين كه قرائت ديگرى را نيز بدانند.

علتش عدم آموزش قرائت قرآن در حوزه است. در گذشته، قرآن‌خوانى درمكتبخانه‌ها تأمين مى‌شد لذا هركسى وارد ميدان علم مى‌شد، قرآن را ياد گرفته بود. بعد كه مكتبخانه‌ها برچيده شد، در مدارس جديد هم قرآن خوانى به آن شكل شروع نشد واين خلأ همچنان باقى مانده است. حالا اگر كسى شانس داشته باشد و پدر يا مادرى عاشقو مأنوس به قرآن كنار دستش بودند، دوره‌ى قرآنى را ياد مى‌گرفته، در غيراين‌صورتاگر كسى اين موقعيت را نداشته باشد و وارد حوزه شود، حوزه به او قرآن نخواهد داد وظواهر و متن و آموزشهاى ابتدايى قرآن را فرانخواهد گرفت. هر چند معارف و فقهى را كهمى‌خواند، بالاخره فقه قرآن و محصول قرآن است؛ اما متن قرآن و خواندن آن دربرنامه‌ها نيست.

حالا اگر در همين مدارسى كه شما شروع كرديد، اين بناى مباركپايه‌گذارى شود و از هم اكنون كار شروع گردد، چه‌بسا همين جوانها با قرآن انس پيداكنند و به حفظ قرآن بپردازند. اگر بتوانيد اين امر مهم را در اين‌جا تأمين كنيد،كار خيلى مهمى صورت خواهد گرفت.

در كنار اين برنامه‌‌ها، نوجوانان قدرى هم بايد به عقايد مجهزشوند. چون خودم يك دانش‌آموز در دستگاه شما دارم، مقدارى از كيفيت امور را مى‌دانم. يعنى با همين وقت كمى كه هست، نسبت به وضع فرزندانم در درون منزل بى‌نظارت نيستم ومقدارى به امورشان مى‌رسم و نگاه مى‌كنم چه مطالبى را مطالعه مى‌كنند و چه كارمى‌كنند. گاهى روى مسأله‌ى اعتقادى مطالعه مى‌كنند، گاهى كنفرانس مى‌دهند؛ اما بيشاز اين امور، آن چيزى كه لازم است، يك دوره عقايد متين و كاملاً ساده و دور از آناستدلالات فلسفى و عرفانى مى‌باشد؛ آن‌هم به اندازه‌يى كه ذهن اين جوان آن‌رابپذيرد. الان بايد اين دوره عقايد را حاضر داشته باشيم تا قسمتهايى از آن را در طولاين چهارسالى كه اين‌جا هستند، به آنها ارايه داد.

در دنيا هم اكنون در بُعد اعتقادى، ديگر آن شبهات توحيد وخداشناسى و اصل دين كه زمانى رايج بود، خيلى مطرح نيست؛ ليكن شبهات گوناگون ديگرىمطرح است؛ شبهاتى مربوط به امام زمان(عج)، شبهاتى از ناحيه‌ى وهابيها نسبت به عقايدشيعى، شبهاتى مربوط به ركن اساسى نظام ما - يعنى ولايت فقيه كه يك امر اعتقادى واستدلالى است - شبهاتى مربوط به اين‌كه آيا دين اسلام براى اداره‌ى زندگى جامعيتدارد و اصولاً آيا اسلام دين سياست و زندگى هم است يا نه و يا صرفاً دينى به معناىاعتقاد و عمل شخصى است؟ الان مجموعه‌ى اين شبهات مطرح است.

يك وقت از روى جهالت دنبال اين فكر می‌رفتند، اما امروزدستگاههايى اين فكرها را تزريق مى‌كنند و ما شاهد آن هستيم. بنابراين، واقعاً ايننكات بايد جستجو و سنجيده شود كه كدام شبهه امروز براى ريختن جلوى ذهن جوانان،آماده و تراشيده و جدا مى‌شود. وقتى‌كه اين شبهات شناخته شد، بايد به يكايك آنها درقالب بحثهاى اعتقادى پاسخ داده شود. شايد هر چندسال يك بار هم اين پرسشها و پاسخهافرق كنند. اين هم نكته‌يى بود كه اگر در متن جريان كار اين مدرسه قرار گيرد،به‌نظرم كار مدرسه را كاملتر خواهد كرد.

اميدواريم كه ان‌شاءاللَّه خداوند به شما اجر و توفيق بدهد. قطعاًيكى از بركات جمهورى اسلامى، ايجاد چنين رشته‌هاى كار فرهنگى و دينى است. ما اين رامبارك می‌دانيم و خدا را شاكر هستيم و براى شما آرزوى توفيق مى‌كنيم.

 

والسّلام عليكم و رحمةاللَّه و بركاته‌

 

 

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با استادان مدرسه عالی شهید مطهری