•	برگزاری مراسم اربعین حسینی • برگزاری مراسم اربعین حسینی

همزمان با فرا رسیدن ایام اربعین حسینی مراسم عزاداری به همراه قرائت زیارت عاشورا و اجرای تئاتر توسط دانشجویان در روز دوشنبه اول آذر ماه 95 در این واحد برگزار می گردد.