::برگزیده‌ای از کتاب خط امان ::
نویسنده: آیت الله امامی کاشانی
حکمای رواق

ملاصدرا: صدر المتالهين عنايت خداوند را به نظام احسن و اتم و نيز به علم به نظام احسن اطلاق نموده است و اين دو تعبير اسفار و تعبير ايشان منعکس است. و در مبحث علم باري تعالي مي‌نويسد: عنايت در اصطلاح فيلسوفان مسلمان عبارت است از علم حق تعالي به ذات حويش و به نظام احسن و خير مطلق و به حالات وجودي اشيا و نظام عمومي خلقت و مبدئيت و خالقيت او براي صدور فيظاني مانند اين نظام در حد قابليت کائنات. صدرالمتالهين در عبارتي کوتاه و رسا،کاملترين آراء فلسفي در اين موضوع را چنين تلخيص مي‌کند: نظام عالم معقول که اهل حکمت از آن به عنايت تعبير مي‌کنند، خاستگاه و منبع نظام موجود است که در حد قابليت عالم امکان در نهايت خير و نيکي و فضيلت است. اين سخن از حکيم متاله پيرامون علم الهي است،اما وقتي به عنايت خداوند در مبحث نبوت و امامت وارد مي شود وجود خاتم انبياء و خاتم اوصياء عليهم السلام را عنايت خداوندي مي‌داند.(خط امان، جلد 1، ص158 سال چاپ: 1586)