::برگزیده‌ای از کتاب خط امان ::
نویسنده: آیت الله امامی کاشانی
ضرورت نظام احسن و ضرورت امام معصوم(ع): ویژگیهای نظام احسن
 

پیش از آنکه به تعریف نظام احسن و شناخت ارکان و ویژگی‌های آن بپردازیم، لازم است به یک پاسخ اساسی پیرامون نظام احسن پاسخ داده شود و آن این که معیار احسن (بهتر ـ برتر) بودن چیست؟ پاسخ به این سوال بدون شک منوط به آگاهی از ضابطه حسن و زیبایی است، که مثلاً چه چیزی را به قبح وصف می‌کنیم و هنگامی که این سوال پیرامون کل نطام آفرینش و کل جهان مطرح شود و بپرسیم که چه عاملی در حسن این جهان تأثیر اساسی دارد و چه عاملی آن را زشت می‌نماید، آنگاه  پاسخ به سؤال پیش گفته اهمیت و ضرورت بیشتر می‌یابد.(خط امان، جلد 1، ص137، سال چاپ: 1386)