آیت الله بهجت: «هر روز سعی کنید یک حدیث از کتاب "جهاد با نفس" وسایل الشیعه را مطالعه کنید و سعی نمایید به آن عمل کنید. بعد از یک سال خواهید دید که حتماً عوض شده‌اید مانند دارویی که انسان مصرف کند و بعد از مدتی احساس بهبودی می‌کند.
 
:: حدیث::

سوره مبارکه فرقان، آیات 25 و 72:

«و یوم تشقق السماء بالغمام و نزل الملائکه تنزیلا»؛ و یادکن روزی را که آسمان با ابراز هم شکافته  و فرشتگان با سرعت تمام فرود آیند.(آیه 25) «و الذین لایشهدون الزور و اذاورو باللغو مروا کراما»؛ و آنان هستند که به ناحق شهادت ندهند و هرگاه به عمل لغوی از مردم (هرزه) بگذرند بزرگوارانه از آن در گذرند(72)(وسائل‌‌ الشیعه، باب جهاد با نفس، شیخ محمد بن حر عاملی، ج15، ص170)

.

بخش امور طلاب و دانشجویی(واحد خواهران تهران ـ مقطع کارشناسی) بخش امور طلاب و دانشجویی(واحد خواهران تهران ـ مقطع کارشناسی)

  بخش امور طلاب و دانشجویی

امور دانشجویان به منظور ایجاد زمینه مناسب جهت رشد استعدادها و تأمین بخشی از نیازهای دانشجویان به امور رفاهی می‌پردازد.

 

آیین‌نامه‌ها

امور ورزشی

امور خوابگاه

اردوها

ارتباط با مسئول امور طلاب و دانشجویی