آیت الله بهجت: «هر روز سعی کنید یک حدیث از کتاب "جهاد با نفس" وسایل الشیعه را مطالعه کنید و سعی نمایید به آن عمل کنید. بعد از یک سال خواهید دید که حتماً عوض شده‌اید مانند دارویی که انسان مصرف کند و بعد از مدتی احساس بهبودی می‌کند.
 
باب حقوق واجبه:

حق مادر تو این است که تو را حمل کرد(بار تو را بر دوش گرفت) در حالی که هیچ کس این کار را نمی کند،و محبت کامل خود را آن طور به تو عطا کرد که هیچ کس عطا نمی کند ،و نگه داشت تو را با تمام حواسش (مواظبت همه جانبه از تو کرد و باک نداشت که گرسنه باشد و تو را غذا دهد و تشنه باشد و تو را سیراب گرداند و خودش عریان باشد و تو چوشیده باشی و خودش در آفتاب باشد و تو در سایه باشی و بی خوابی می کشید تا تو به خوابی و تو را از سرما و گرما حفظ می کرد تا تو برای او باشی و تو طاقت نداری این نعمتها را شکر کنی مگر به یاری خداوند.(وسائل‌‌ الشیعه، باب جهاد با نفس، شیخ محمد بن حر عاملی، ج15، ص175 - 174)

.

بخش امور طلاب و دانشجویی(واحد خواهران تهران ـ مقطع کارشناسی) بخش امور طلاب و دانشجویی(واحد خواهران تهران ـ مقطع کارشناسی)

  بخش امور طلاب و دانشجویی

امور دانشجویان به منظور ایجاد زمینه مناسب جهت رشد استعدادها و تأمین بخشی از نیازهای دانشجویان به امور رفاهی می‌پردازد.

 

آیین‌نامه‌ها

امور ورزشی

امور خوابگاه

اردوها

ارتباط با مسئول امور طلاب و دانشجویی